Şırzı Yazıtı

Anıt

Yazıt bir Malatya (Malizi) hükümdarına ait olup bölgesel bir yapıyı, muhtemelen bir anayol yapımını kutlamaktadır.

  • 3Yıl Önce
  • Hedik.Org
  • Görüntülenme Sayısı: 1285
Görsel Sahibi: hekimhan.net
Mekan

Yazıt, Malatya’nın Hekimhan İlçesinin yaklaşık 8 km. kuzeyindeki Şırzı, yeni adıyla Boğazgören Köyünün yakınındadır. 1936 yılında kayıtlara geçmiştir. Luvi hiyeroglifi ile bir kaya çıkıntısının üzerine yazılmış metnin dört satırı kayanın ön yüzünde, beşinci satırı ise üzerindeki yatay yüzeydedir. Yazan kişi kaya yüzeyini düzleştirmediği için, metni oluşturan hiyeroglif işaretlerin kaya yüzeyindeki oyuk ve çatlakların üzerinden atlatılmış olması nedeniyle satırlar düzgün bir hat izlememektedir. 


Yazıt bir Malatya (Malizi) hükümdarına ait olup bölgesel bir yapıyı, muhtemelen bir anayol yapımını kutlamaktadır. Yazıtta tanrı Runtiya’ya bağlılık bildirilmekte ve koruyucu beddua yer almaktadır. 


Hükümdarın adı "Sahwi’in oğlu Runtiya" olarak geçmektedir. Sahwi, Urartu kaynaklarındaki Malatya Kralı Hilaruada’nın (Luvice Hilaruntiya(?)) babası olan Sahu olarak tesbit edilebilir. Böyle ise, yazıt sahibi Runtiya, Hilaruada'nın kardeşi olmalıdır ve yazıt tahminen M.Ö. 8. yüzyıla tarihlenebilir.

Meltem Doğan Alparslan ve Metin Alparslan, "Kahramanmaraş/Tanır'da Bulunan Luvi Hiyeroglifli Bir Yazıt" adlı yazılarında Tanır yazıtının da yaklaşık aynı dönemlerde yazıldığını ve o dönemin Malizi (Malatya) kralıyla bağıntısını belirtirler. 

 

Kaynak: hittitemonuments.com